Selectează o Pagină

O foarte frumoasă poză primită de la un prieten:

Am mai găsit aproximativ din aceeași perioadă și o reclamă apărută în Moda Nouă, ultima pagină (1, 14 din 19031227 și 2, 1 din 19040102) care conține și o ortografie puțin diferită a numelui (greșeală de tipar ?!!):

Reclama

Reclama

Renumitul și cunoscutul // Atelier de fotogafie // L. Weisman // Aranjat sistem a la Paris // execută tot felul de lucrări în această artă precum Platinotipie, Rococo, // Celloedin, Albumin, Grupuri de școli etc. // Instalațiune specială pentru Fotografii în mărime // naturală. Prețuri moderate // Asigurînd tot-d’odată pe onor. clienți că vor fi pe deplin satisfăcuți. // Cu stimă, L. Weisman, Calea Rahovei, 3 // Vis-a-vis de Palatul Justiției, București