Selectează o Pagină
Mănăstirea Sfinții Voievozi, intrare

Mănăstirea Sfinții Voievozi, intrare

Ansamblu voievodal de arhitectură, biserică de cărămidă, stil neoclasic, plan în formă de cruce greacă, trei turle, incintă fortificată, turn-clopotniță.

Cod LMI: IL-II-a-A-14074
Coordonate GEO: 27.3759653200,44.5614664700,55.5000000000

La intrare se află două plăci inscripționate:

  1. Biserica „Sf Voevozi Mihail și Gavriil“//Această clopotniță—monument istoric—a fost zidită de//Voevodul Matei Basarab în anul 1634.//Gavriil Arhimandritul i-a refăcut turla în anul 1836//În urma cutremurului din 4.martie1977 suferind grave avarii//a fost restaurată în 1977–1979 cu concursul Sf.Arhiepiscopii//a Bucureștilor, a enoriașilor acestei parohii și a altor bine-//voitori în timpul P.F. Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe//Romîne Iustin Moisescu.//Lucrările de restaurare au fost sprijinite de P.C. Preot//Protoiereu Cosma P. Drăghicescu și preoții osîrduitori//Pr. Marin H. Alexandrescu și Pr. Ioan P. Negoiță.//Toate eforturile depuse pentru restaurarea și conservarea//acestui monument—strategic cultural, istoric—al neamului nostru//fie un adînc și pios act de recunoștință pentru cei ce ne-au//creiat istoria și ne-au apărat credința de două ori milenară și//un viu îndemn pentru generațiile viitoare de a înflori, întări și//apăra acest pămînt sfînt al ROMÂNIEI
  2. pisanie clopotniță//cu vrerea tatălui, cu lucrarea fiului și cu desăvârșirea//sfântului duh, înălțatu-s-a această clopotniță în anul de la//hristos 1634 de către binecredinciosul domnitor matei basarab//voievod. mai apoi, în anul domnului 1836, prin grija arhimandritului//gavriil smirneanul a fost reparată și înălțată partea superioară.//după cutremurul din 4 martie 1977, a fost din nou restaurată prin//stăruințele protopopului cosma p. drăgnicescu și ale preoților//marin h. alexandrescu și ioan negoiță.//iar acum, cu binecuvântarea preasfințitului episcop vincențiu,//s-au împlinit lucrări de refacere a acoperișului cu tablă de//cupru și de restaurare a zidurilor, susținute de primăria//municipiului slobozia, primar fiind domnul inginer gabi ionașcu,//de consiliul județean ialomița, președinte fiind domnul//profesor vasile silvian ciupercă iar stareț al mănăstirii fiind//arhimandritul rafail mâț, lucrări săvîrșite în toamna anului 2011.//astăzi, 8 noiembrie, întru același an al domnului 2011, s-au//binecuvântat aceste lucrări prin sfințirea de către preasfințitul//episcop vincențiu, întâistătătorul eparhiei sloboziei și călărașilor,//înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.//fie ca dumnezeu să înscrie în cartea vieții și să umple de//bunătățile sale pe ctitorii și binefăcătorii acestei istorice zidiri//a ortodoxiei din cuprinsul câmpiei române.//amin

    Ultima plachetă este gravată cu Arhaic Romanesc, deci allcaps.


Vizualizare hartă mărită