Selectează o Pagină

#știuPDFșialteprograme

Se dă o căruță de PDF-uri, unele cu mai multe pagini. Numele fișierelor au caractere non-ascii, unele ciudate de-a dreptul: gen 019_KDBAP_vol1_TOC_0_TPDB-29xWP8½3-65.pdf

Se dorește generarea automată sub Windows10 a unor thumbnails a primei pagini din fiecare fișier PDF.

O căutare pe google după „how to convert first page pdf to jpg“ duce fie la pdftz, fie la convert din imagemagick. Care nu merg, sau cel puțin n-am fost eu prea dibaci să le fac să meargă.

Rezolvare: După ce-am instalat Ghostscript și am băgat locația în PATH, am salvat într-un fișier bat următoarele:

for %%I in (*.pdf) do "gswin64c.exe" -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE#jpeg -r130 -sOutputFile#"%%~nI.jpg" -dFirstPage#1 -dLastPage#1 "%%I"

Bat-ul se salvează în directorul împricinat și se rulează bine-merci în linia de comandă. Rezoluția jpeg-urilor se modifică din -rDPI, aici 130.