Selectează o Pagină

Ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia din 27 iulie 2023

Descarcă transcriereMergi la ordinea de zi

Atenție!

Transcrierea ședinței a fost realizată în mod automat, existând posibilitatea destul de mare ca aceasta să conțină erori.

Bună ziua domnilor și domnilor!
Bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 27 iulie 2023.
După efectuarea apelului nominal constat că dintr-un număr de 21 de consilieri în funcție sunt prezenți 17 consilieri.
Participă în format online pe platforma Zoom domnul Damian Giorgică, domnul Modrogan, domnul Alexandru Potor, doamna Oancea, domnul Bunea.
Consolat că sunt repunite prevedere legale pentru de sășoarea ședinței din punct de vedere al prezenței.
Pe ordinea de zi astfel cum ați fost convocați avem inițial un număr de 14 proiecte, au fost două suplimentări cu trei proiecte diferite.
Sunt un număr de 17 proiecte pe ordinea de zi.
O să schimbăm puțin ordinea de zi, pentru că ultimul proiect vom schimba proiectul de hotere privind alegerea pe ședință pentru perioada august-octombrie 2023.
Toate proiectele de hotere care sunt prezente pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisilor de specialitate.
Supun la vot, cine este pentru ordinea de zi?
Pentru?
Pentru!
Și domnul Ene Laura este prezentul 18 concilieri, constat că a fost aprobată ordinea de zi.
Dau cuvântul domnului președinte.
Mulțumesc!
Bună ziua! Proiectul numărul 1.
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slăbozia din data de 29 iunie 2023.
Supun la vot, cine este pentru?
Ordinea de zi, primul punct de pe ordinea de zi.
Eu vă aud foarte prost, nu îmi dau seama.
Care este primul punct?
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare.
Absolut de rău.
Mi-aștați!
Da, nu e problemă.
Eu am microfonul deschis.
Așa că ceilalți din online vă aud.
Mă auziți?
Nu auzi.
Îmi dai?
Am dat microfonul, stăteam la maxim.
Da, vă auziți.
Mă auziți?
Am zis că e regula.
Ok, nu-mi dau seama ce se întâmplă.
Vă am înțeles că e tari?
Da, vă ascult.
Nu ați neauzit?
Da, eu vă aud foarte tare și clar.
Vă aud foarte bine.
Vă sunăm pe WhatsApp.
Vă sunăm pe WhatsApp.
Deci este primul pe ordine a de zi.
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Concilului Local din 29 iunie.
Sunt ați pentru?
Nu auzim nimic.
Deci nu-mi dau seama ce se întâmplă.
Nu, eu vă voi trimit imediat.
Ordinea de zi o trimit ca mesaj.
Eu mă voi deconecta dacă nu se aud de sistemul.
De păcate nu funcționează.
Nu mai funcționează.
Ce erauți cu lezul online? Auziți?
Nu.
Da, nu.
Imi ia refresh.
Vă aud foarte bine.
Da, vă aud simt.
Da, lumea.
Ok, atunci.
Data, am terminat asta cu proiectele de votare.
Din cei prezenți în sală toți au votat pentru…
În 2, 4, 5 voturi.
Incertem.
Deci mă auziți acum?
Nu-mi dau seama de ce…
Eu vă aud tare, vă aud clar.
Microfonul este deschis.
Ia, vino aici la microfonul.
Mă auzi?
Uitați.
Este conectat.
Chiar se face verde, uitați.
Cum vă zic?
Acum auziți?
Mă auziți?
Colegii, domnii conciliări și doamna conciliări online.
Conectează-i pe WhatsApp, te rog.
E foarte greu, nu înțeleg de ce.
Că nu ar trebui să fie nici o problemă.
Nici eu nu-mi dau seama.
Proobă de microfon.
Vedeti?
Pot să fie…
să fie acela aia?
Conexiunea…
Oricum conexiunea e slabă.
Da, internetul este un pic mai slab, dar…
Văd că imaginea merge bine?
Imagina e sunetul, este…
Vă spun ceva?
Opriți imaginea și rămâneți pe sunet.
S-ar putea să s-aude.
Ok, acum ne auziți?
Da.
Da, bun, e problemă.
Am oprit imaginea de la mine, de la laptop.
Deci suntem pe ordinea de zi,
de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29 iunie.
Cum votați?
Pentru…
Pentru…
Pentru…
Deci în unanimitatea celor prezențor, primul proiect de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de-n data a Consiliului Local Slobozia din data de 6 iulie 2023.
Supunem la vot cine este pentru.
Punctul numărul 2.
Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de-n data din 6 iulie.
Cum votați?
Pentru…
Domnul Modrogan, cum votați pentru ordinea?
Deci în unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de-n data a Consiliului Local Slobozia din data de 13 iulie 2023.
Supunem la vot.
Punctul 3.
Aprobarea procesului verbal al ședinței din 13 iulie.
Cum votați?
Pentru…
Pentru…
Deci în unanimitatea celor prezenți…
Eu nu am fost.
Ah, scuze. Domnul Sofrones, cum vreau a spune.
Și eu.
Și din altă stră.
Deci 17, da. 17-2. 15 voturi pentru 2 abțineri.
Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de-n data a Consiliului Local Slobozia din data de 20 iulie 2023.
Supunem la vot. Cine este pentru?
Ok. Ordinea 4, procesul verbal al ședinței extraordinare de-n data din 20 iulie. Cum votați, vă rog?
Pentru…
Pentru…
În unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia pentru trimestrul 2 al anului 2023.
Cine este pentru?
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. Cum votați?
Pentru…
Pentru…
În unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 25 m2 situat în municipiul Slobozia, strada Decebal numărul 4, bloc F5, număr cadastral 31.522, către domnul Stanciu Stelian.
Dacă sunt discuții…
Dacă sunt discuții…
Din punctul meu de vedere, nu este edificat foarte clar dacă în această suprafață de teren există și trotoare de gardă de în jurul blocului.
Pentru că atunci ar pune problema dacă noi, conștiriul locali, putem să vindem un teren care nu este al nostru.
Consider că la acest moment nu putem analiza oportun și ar trebui să revenim cu adresă că de domnul Stanciu Stelian să ne explice mai bine cum înțelege domnul nostru aceste lucruri.
Adică acești 25 m sunt dincolo de garda de bloc a blocului sau sunt incluse și cei din jurul blocului.
Pentru că atunci ne putem trezi să spunem, după ce votăm acest predetort teren, să spunem, știți, de fapt eu am 25 m după garda.
Și atunci mi se pare că noi nu putem ne debășim atribuții, deci nu putem să dotăm un proiect de asemenea important.
Dacă mai sunt discuții, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abținând.
Sunteti la proiectul cu vânzarea?
Doi voturi pentru.
Abținând.
Doamna B.N. Laura, domnul…
Deci este vorba de proiectul de pe ordinea de zi numărul 6.
Dacă mă auziți, este vorba de vânzarea unui teren de 25 m.
Suntăți în continuare pentru?
Deci doamna N. Laura, domnul Dorel, domnul Damian Giochică și domnul Nicu Modrogan.
Ok, abțineri?
Cine să abține?
Ok, deci…
Din 18-16 abțineri, două voturi pentru.
Proiectul nu a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind aprobare a notei conceptuale și a temei de proiectare,
aferente obiectivului de investiții, reabilitarea prin consolidare și creșterea eficienței energetice a imobilului, sediului Primăriei, UATEM, municipiul Slobozia.
Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru, împotrivă.
Pentru.
Doamna N. Laura, unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL numărul 103 din 28.07.2011,
privind modificarea și înlocuirea anexei la hotărârea Consiliului Local Slobozia numărul 83-2001,
prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia,
cu modificările și completările ulterioare.
Supunem la vot cine este pentru.
Pentru.
Doamna N. Laura, unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Slobozia, strada Decebal,
bloc G1, scara A, apartament 6, județul Ialumița, acordat școlii gimnaziale numărul 3 Slobozia.
Cine este pentru?
Pentru.
Pentru.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți s-a conectat la acest proiect și înainte de vot și domnuțintă Ștefan.
Unanimitatea celor prezenți, da, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Slobozia,
blevardul Matei Basarab, bloc MB20, scara D, apartament 10, județul Ialumița, către Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia.
Supunem la vot cine este pentru.
Pentru.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre referitor la aprobare a raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav,
desfășurată în semestrul I al anului 2023.
Cine este pentru?
Ne auziți? Este o ordine a 11, raportul de activitate al asistenților sociali.
Unvotați, vă rog.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind analiza stadiumului de inscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023
și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.
Supunem la vot cine este pentru.
Pentru.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al OATE-ului Municipiul Slavozia
în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-2009
să voteze pentru aprobarea actului adițional numărul 1 la Statutul Asociației
și aprobarea statutului actualizat al ADECO-2009.
Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru.
Pentru.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Trecem la sublimetare.
Proiectul numărul 1 de pe ordinea de sublimetare.
Proiect de hotărâre privind Asocierea Municipiului Slavozia
cu Muzeul Național al Agriculturii Slavozia
și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România
FAPPR în vedere a finanțării în Comuna Cheltuielilor
pentru organizarea evenimentului Farm Connect România
Târgul Agriculturii Românești, ediția a II-a 2023.
Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru.
Pentru.
Pentru.
Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Slavozia, lună iulie 2023.
Cine este pentru?
Proiectul de buget, rectificarea proiectul de buget.
Pentru.
Pentru.
Ok, unanimitatea a fost aprobat.
Suplimentarea II, proiect de hotărâre privind vânzarea
unui apartament tip anele situat în Municipiul Slavozia,
strada Răzoare nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 3, apartament 17.
Cine este pentru?
Pentru.
Pentru.
Ok, unanimitatea, proiectul a fost aprobat.
Si ultimul proiect de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind alegerea
președintei lui de sedință pentru perioada august 2023, octombrie 2023.
Dacă sunt propuneri.
Supunem la vot, cine este pentru?
Pentru.
Ok, unanimitatea, propunerea a fost aprobata.
Intrebări, interperlori, puncte de vedere, dacă sunt discuții.
Dacă nu sunt discuții, declar sedința închisă.
Dacă nu sunt discuții, declar sedința închisă.
Dacă nu sunt discuții, declar sedința închisă.
Dacă sunt discuții, declar sedința închisă.
La revedere!